Podmínky členství a pravidla chování JK Ranč Lipí

1. Základním předpokladem členství v jezdeckém klubu Ranč Lipí je věk 11 let a pravidelná docházka min. 8x za měsíc. Z toho nejméně jeden všední den a jeden víkendový den v týdnu.


2. Noví adepti budou po dobu 6 měsíců (ověřovací období) platit příspěvky 300,-Kč měsíčně.


3. Po této době bude-li adept plnit základní pravidla mu bude snížen příspěvek na 200,-Kč měsíčně. V případě nesplnění docházky to znamená min.8x v měsíci (bez vážného důvodu) zaplatí v dalším měsíci 300,-Kč jako začínající adept. Řádným členem jezdeckého klubu se může adept stát po ověřování spolehlivosti a zodpovědnosti a po schválení členskou základnou.


4. V případě 4 neomluvených absencí začíná adeptu půlroční ověřovací období běžet znovu.


5. Členové jezdeckého klubu i adepti jsou povinni dodržovat "Pravidla chování na Ranči Lipí".


6. Členské příspěvky se platí na ½ roku dopředu 1 200,- Kč (u adeptů 1 800,-Kč). V případě, že nemůžete příspěvky zaplatit najednou, je třeba zaplatit do 5. v měsíci.


7. Členové s nejčastější docházkou a pracovním i tréninkovým nasazením budou upřednostňováni při přidělování koní a výuky.


8. Každý člen je povinen ve vlastním zájmu sledovat informace na nástěnce, zápisy v denních záznamech a placení členských příspěvků.


9. Věci osobní i rančové je nutno udržovat v pořádku a dodržovat stanovený řád.

To znamená :

Po příchodu na Ranč se převlékneme do pracovního oblečení.

Pracovní oděv:tepláky,bunda,košile a pracovní boty (nejlépe vysoké holínky)

Použité pracovní oblečení má každý uloženo ve skříni v šatně každý člen ve své poličce a na svém ramínku.

Veškerý oděv skladovat očištěný (umytý) a suchý.

Boty odkládáme do regálů k tomu určených.

V klubovně je třeba stále udržovat pořádek. Při příchodu ze stájí před vstupem do klubovny je nutné si očistit pracovní oděv od sena, slámy a bláta.

Při sušení oblečení u kamínek musíme dbát nejvyšší opatrnosti.

Jezdecké přilby nají své místo v regálu nad lavičkou.


10. Postroje a sedla se ukládají na své místo čisté, podušky se otáčejí, nebo věší na sušáky, aby mohly vysychat. Při vracení na místo postrojů (každý postroj má své místo)je nutné zkontrolovat jejich stav a případné závady ohlásit nebo opravit. Všechny kožené součásti se musí minimálně 1x týdně vyčistit a nakonzervovat (nejlépe v sobotu dopoledne).


Pamatuj, že na spolehlivosti postrojů závisí tvoje zdraví !

AŤ NÁM KONĚ JDOU !PRAVIDLA CHOVÁNÍ V JK RANČ LIPÍ


Vedení Ranče: Milena Zeinerová, Jiří Zeiner , zástupce vedení: denní služba


Ved. jezdeckého výcviku: Markéta Špryňarová, Lucie Bitnarová, zástupce: Tereza Machová

Stáj

Při vstupu do stáje koně zřetelně oslovíme, popřípadě oslovení opakujeme, abychom jej na sebe upozornili. Při delší činnosti ve stáji (krmení,místování,čištění a pod.) nasadíme koni ohlávku a přivážeme jej.

Ve stájích se chováme tiše a klidně, vyvarujeme se zbrklých pohybů a nečekaných dotyků koní

Všechno nářadí po práci vracíme vyčištěné na své místo.


Výběh

Kromě nejnutnějších případů (doprava krmení,kontrola zranění a pod.)je vstup do výběhu koní zakázán !

Výběh je pro koně ne pro lidi !

Úklid výběhu provádíme pouze za nepřítomnosti koní.


Práce s koňmi


- příprava

Před jízdou koně čistí zkušenější (určení) členové klubu nebo adepti pod odborným dohledem.

Koně uzdí a sedlají výhradně zkušenější (určení) členové klubu

Mladší členové a adepti mají uzdění a sedlání zařazeno ve výuce, to znamená, že tuto činnost vykonávají jen pod dohledem vedoucího nebo určených zkušenějších členů .

Koně jsou využíváni dle týdenního rozpisu případně dle pokynů vedoucího či jeho zástupce.


- průběh

Při usednutí na koně musí mít každý jezdec na hlavě přilbu !

Vyjížďky do terénu (prérie) se mohou uskutečňovat jen podle pokynů vedoucího - tzn. určení chodů (krok,klus,cval), místo(trasa) a délka vyjížďky.

Bez vedoucího na vyjížďce neskáčeme žádné překážky !

Výcvik na jízdárně pouze pod dohledem vedoucího nebo jím určené osoby.

Bez vedoucího není možné jezdit kavalety nebo skákat překážky!


- ukončení

Po návratu z jízdy odsedláme a oduzdíme koně. Vybereme z kopyt, dle možností koně vyčistíme a namažeme kopyta zkontrolujeme zdravotní stav a dle situace odvedeme do výběhu nebo do stáje.

Po každé jízdě umýváme udidlo !

Sedlo i podušku necháme vysychat na hrazení u stájí (nebo na přepážce ve stáji ), před odchodem domů všechny postroje a sedla uložíme na určené místo v sedlovně čisté, podušky se otáčejí nebo věší na sušáky, aby mohly vysychat. Všechny zjištěné závady se hlásí vedoucím : přetržené řemeny, roztržené sedlo utržené přezky apod.VEDOUCÍ DNE (služba) - POVINNOSTI A PRÁVA


- sleduje časové dodržování denního řádu ve stájích a při ježdění

- kontroluje dodržování čistoty ve stájích, ovsárně, seníku a jejich okolí

- kontroluje čistotu koní a jejich zdravotní stav, jakýkoliv úraz jezdce nebo koně hlásí

nadřízenému vedoucímu a zapíše do sešitu jízd (denní záznamy).

- zodpovídá za pořádek v klubovně, to znamená umyté nádobí při odchodu, uklizeno okolo

kamen, zametená podlaha

- kontroluje stav a uložení postrojů a sedel a jezdeckých přileb

- má právo přidělit jednotlivým členům úkoly, které je ten den nutno splnit a ostatní musí její

rozhodnutí respektovat

-při odchodu kontroluje, zda jsou vypnuta všechna světla, čerpadlo, zda koně mají sundané

ohlávky a stáje jsou správně uzamčeny, zkontroluje zápisky v sešitě jízd a uzamčení klubovny.