Letní jezdecké soustředění

I. turnus ... 16. 7. - 23. 7. 2022 s ubytováním

II. turnus ... 25. 7. - 29. 7. 2022 bez ubytování - příměstský tábor

III. turnus ... 13. 8. - 20. 8. 2022 s ubytováním

V případě zájmu se mohou III. turnusu zúčastnit i mladší děti, které budou odjíždět na noc domů.

Letní jezdecké soustředění je zaměřeno na výuku jízdy na koni. Výuka probíhá ve skupinách po čtyřech, podle jezdecké vyspělosti a zkušení instruktoři každé dopoledne pracují se svou skupinou tak, aby i ti úplní začátečníci byli po týdnu schopni koně sami rozjet,uvést určenou trasou a zastavit.Mimo ježdění se děti učí i poznávat, jak je třeba o koně pečovat, jak jim porozumět. Po ukončení tábora mají všichni představu, co péče o koně obnáší. Mimo činností okolo koní, které probíhají většinou dopoledne (ale záleží na počasí), jsou odpoledne a večer pro účastníky tábora připraveny hry a soutěže v přírodě nebo klubovně pod dohledem zkušených vedoucích.

Tábor se nachází v klidné oblasti na pomezí obcí Lipí a Jizbice nedaleko Náchoda. Je obklopen lesy, loukami a pastvinami. Účastníci jsou ubytováni v dvoumístných stanech s podsadou. K činnosti za špatného počasí slouží klubovna jezdeckého klubu. K mytí se používá studená voda ze studny, přivedená do venkovní umývárny.Jako záchod jsou k dispozici ekologické WC budky.

Stravování je 5x denně. Snídani, svačiny a večeři připravujeme vlastními silami, na obědy chodíme do blízké vyhlídkové turistické restaurace.

Letní jezdecké soustředění je zaměřeno na výuku jízdy na koni. Mimo ježdění se děti učí i poznávat, jak je třeba o koně pečovat. Kromě činností okolo koní jsou odpoledne a večer pro účastníky tábora připraveny hry a soutěže v přírodě nebo klubovně.

Přihláška